BIOELEMENTS

QUÈ SÓN?

Són elements químics que formen part de la matèria viva.

Amb dos tipus:

PRIMARIS:

Carboni
 • Carboni (C)
 • Hidrogen (H)
 • Oxígen (O)
 • Nitrogen (N)

Altres que també es troben en la matèria viva i formen molècules, com proteïnes i àcids nucleics, són:

 • Sofre (S)
 • Fósfor (P)

Els Bioelements formen part de la matèria viva en un % superior als restants, degut a que tenen 2 propietats:

 • Pes atòmic baix: C=12, H=1, O=16 i N=14. Aquet pes els permet per formar combinacions complexes, però inestables, lo qual és útil per el metabolisme en els éssers vius. I a més són solubles en aigua, per poder incorporar-se als éssers vius.
 • Abunden a les capes externes de la Terra: atmosfera, hidrosfera, i litosfera, per tenir un major contacte amb éssers vius, perquè aquests necessiten formar-se amb elements que puguin aconseguir amb facilitat.

PROPIETATS:

 • El carboni pot tenir fins 4 valències, és a dir pot fer fins a 4 enllaços covalents, i permet formar estructures complexes.
 • El carboni i el nitrogen poden passar fàcilment de l’estat oxidat, del CO2 o HNO3, al reduït, al CH4 o NH3, degut a la posició central en taula periòdica.
 • L’oxigen és un important oxidant, és a dir, accepta electrons, i participa en reaccions redox transferint energia.

SECUNDARIS:

 • Presents també alguns en la materia viva però en menor quantitat, en menys del 2%.
 • Els que són presents en la matèria viva són el potassi (K), el sodi (Na), el calci (Ca), el magnesi (Mg) i el clor (Cl).
 • I els que poden ser absents en organismes són el manganès (Mn), el ferro (Fe), el coure (Cu), el zinc (Zn), el cobalt (Co), i l’alumini (Al).

OLIGOELEMENTS:

La proporció dels bioelements NO va amb relació a la importància biològica, ja que alguns es troben en quantitats insignificants però fan funcions importants, perquè la seva manca, al cos humà, pot provocar seriosos problemes de salud.

El ferro es troba a la sang.

Aquests elements, que estan en poca proporció s’anomenen OLIGOELEMENTS, i estan en menys d’un 0,1%, de proporció en el cos.

Aquest tipus són:

Les plantes contenen Manganès.
 • El ferro (Fe), com per exemple en la hemoglobina, el pigment de la sang dels vertebrats; els citocroms, i fins i tot la manca o escassesa d’aquest pot provocar anèmia.
 • El coure (Cu), integrat en la hemocianina, que és el pigment verd dels invertebrats.
 • El manganès (Mn), que és important per les plantes, per sintetitzar la clorofil·la, i a més fa de catalitzador en reaccions metabòliques.
 • El zinc (Zn), que fa la funció de catalitzador.
 • El iode (I), que serveix per a la formació de la tiroxina, la hormona tiroides, que la seva deficiència podria provocar la malaltia del “goll”.
 • El cobalt (Co) que és necessari per sintetitzar la vitamina B12.
El coure està contingut als invertebrats.
El cobalt sintetitza la vitamina B12.

Si voleu repassar una mica o profunditzar més en aquest tema, podeu fer clic aquí.