BIOMOLÈCULES

QUÈ SÓN?

Són elements biogènics que rarament es troben en estat lliure. Aquests es combinen entre si per formar substàncies compostes definides, les quals poden ser aïllades per mitjans físics (filtració, destil·lació, etc).

En podem distingir dos tipus: Les orgàniques i les inorgàniques.

Les orgàniques són: Glúcids, Lípids, Enzims, Vitamines, Proteïnes i Àcids Nucleics

Les inorgàniques són: Aigua i Sals Minerals.