ORGÀNIQUES

QUÈ SÓN?

Totes les biomolècules orgàniques són composts del carboni. En totes elles l’àtom de carboni forma la cadena bàsica a la que s’uneixen la resta d’elements químics.

La diferència entre la matèria viva i la inanimada és la presencia d’aquest tipus de molècules.

FUNCIONS:

Les funcions d’aquests composts en els éssers vius són molt diverses:

  • Energètiques (en els glúcids)
  • Estructurals en el cas de glúcids i lípids
  • Enzimàtiques (afavorint les reaccions químiques intracel·lulars)
  • Estructurals en el cas de les proteïnes
  • Responsables de la informació genètica i la perpetuació de la vida en el cas dels àcids nucleics.

A més, hi ha algunes molècules molt importants pels éssers vius, però que necessitem en molt baixa quantitat, i mai amb funcions energètiques ni estructurals.

Tot i així, són imprescindibles per al bon funcionament de les nostres cèl·lules. Parlem en aquest cas dels biocatalizadors. Dins d’aquest concepte hi col·loquem les vitamines, els enzims i les
hormones.